Mehmet Buldurgan'dan Şirket Evlilikleri İle İlgili Önemli Açıklamalar